Historie osadního výboru

Osadní výbor v obci Jamné byl založen roce 2015 na popud místních občanů. Počáteční myšlenka vznikala při „pálení čarodějnic“ u Jamenského rybníka  během společného posezení u ohně, s opékáním špekáčků, se sousedským popovídáním v doprovodu trampských písní. Toto setkání je každoročně pořádané pro všechny obyvatele a jejich přátele. Při této příležitosti se řeší mnoho různých témat, situací a záležitostí, které se za celý rok udály.

Jameňáci se shodli, že jediná společná akce za rok je málo a je třeba v obci udělat spoustu práce a taky je nutné být v kontaktu častěji a hlavně se lépe poznat, protože se do obce přistěhovali noví obyvatelé a přibyly další nemovitosti.

Rozhodli se tedy zvolit svoje zástupce, s jejich pomocí obec zvelebit, uspořádat společné akce a také se sejít alespoň jednou za měsíc nebo za dva.

Volba členů Osadního výboru proběhla  29. 5. 2015  v restauraci U Vlachů,

schůze se zúčastnilo 64  občanů:

Jiří Procházka,

Anna Procházková                                                  Ota Samek
Gabriela Samková                                                  Gabriela Samková ml.
Mirka Komárková                                                    Pavel Komárek
Tomáš Adámek                                                       Martin Adámek
Mojmír Špaček                                                        Viktor Trnka
Kateřina Motyčková                                                Luboš Navrátil
Pavel Mareček                                                        Karel Motyčka
Jana Motyčková                                                      Tomáš Krejčířík
Vlasta Krejčíříková                                                  Eva Binterová
Jana Kněžínková                                                     Miloš Kněžínek
Michal Kněžínek                                                      Jana Šulistová
Jana Králíková                                                        Marie Fejfušová
Ladislav Fejfuša                                                      Dana Kulíšková
Chiara Guerra                                                         Pavel Trmač
Ivana Trmačová                                                       Pavla Trmačová
František Odehnal                                                   Kamila Šamšulová
Libuše Kadlecová                                                    Michal Kadlec
Miroslav Berger
Dana Bergerová
Lada Procházka
Miloslava Mašková
Jana Němcová
Pavel Němec
Jan Riedl
Oldřich Bednář
Oldřich Bednář ml.
Iveta Bednářová
Markéta Bednářová
Marie Bednářová
Ludmila Kučerová
Josef Suchomel
Ludmila Suchomelová
Kamil Suchomel
Vít Suchomel
Lukáš Suchomel
Jan Vaverka
Zuzana Tvarůžková
Jiří Navrátil ml.
Jiří Navrátil st.
Romana Navrátilová
Michal Suchomel
Hana Bednářová
Zbyněk Bednář
Kristýna Bednářová
Šárka Licehammerová
Roman Kohoutek

 

a jejich hlasováním bylo navrženo a zvoleno těchto 11 členů:

 

  1. Jiří Procházka předseda
  2. Michal Kadlec místopředseda
  3. Michal Suchomel pokladník
  4. Šárka Licehammerová zapisovatelka
  5. Jana Němcová nástěnkářka
  6. Luboš Navrátil
  7. Karel Motyčka
  8. Jan Riedl
  9. Oldřich Bednář
  10. Pavel Komárek

11.Miroslava Komárková

 

Tento návrh byl ke schválení předložen zastupitelstvu města Tišnova na jeho jednání dne 29. 6. 2015.

Historicky první společné posezení se konalo v sobotu 16. 5. 2015 opět na louce u ohniště.

První akcí, zatím neschváleného Osadního výboru, se stala Jamenská pouť, pořádaná na svátek sv. Petra a Pavla. Obec Jamné náleží k farnosti kostela sv. Petra a Pavla na Uníně, přestože kaplička je zasvěcena sv. Barboře.

Dne 5. 6. 2015 proběhla schůzka členů Osadního výboru i dalších občanů u místní kapličky, kde se začal plánovat postup při realizaci oslav. Pak se všichni přesunuli do restaurace U Vlachů a zde přijali úkoly nezbytné k uskutečnění poutě, jako je zajištění účasti pana pátera Ervína, pěveckého sboru, zapůjčení stanů, stolů a lavic, chemického WC, zakoupení občerstvení pro účinkující i návštěvníky.

Pan páter Ervin se přijel podívat na kapličku v úterý 9.6., přislíbil, že oznámí farníkům v kostele na Uníně a na Lomnici, že poutní mše u kapličky se uskuteční v neděli 28. 6. 2015 ve 14:00, odvezl si s sebou poškozený obraz a nechal mu udělat nový rám.

Sbormistr Tomáš Zouhar přislíbil účast Tišnovského sboru na akci.

V sobotu 13. 6. se občané sešli opět při opékání u ohně a upřesnili si další úkoly k zajištění zdárného průběhu oslav. Dohodli termín brigády na úpravu okolí kapličky na sobotu 20. 6. 2015. Od ohně nás vyhnala nepřízeň počasí.

 

V sobotu 20.6. se na návsi sešlo velké množství místních obyvatel, aby nabílili kapličku, natřeli okenice, žaluzie, upravili její okolí, posekli a uklidili trávu, prořezali stromy, zametli prostranství,  obrousili a natřeli křížek, okopali a vysázeli kolem něj záhon, také ho ohraničili kameny, vysázeli truhlíky s květinami. Společnému úsilí napomohlo také počasí. Všichni přiložili ruce k dílu a mohlo se začít slavit…

pouť

V neděli 28. 6. bylo všechno připraveno a vše probíhalo podle programu. Pouť měla velký úspěch, přišlo bezmála 200 návštěvníků.

 

pout uvod

 

DSC01764

DSC01752

Vystoupení Tišnovského pěveckého pěveckého sboru:

Playlist: Canticorum iubilo

Ave Maria

Tebe poem

Pán Bůh vám zaplať

Pavane

Tourdion

Růžička

Daleká, šeroká

Už ho vedou Martina

Tancuj, tancuj

Prší, prší