Jarní brigáda

Spolek K.R.A.J. bude opět pořádat jarní brigádu, letos za účelem údržby a zajištění průchodnosti turistické stezky Po starých názvech Jamného za odbočkou na Rejholec a Šerkovickou hájovnu. Všichni jste zváni! Setkáme se 4.3.2023 v 9:00 u křížku Na Padělcích (za…