Aktuality

Přehled plánovaných akcií: Akce pořádané Spolkem K.R.A.J.

Termíny zasedání OV Jamné: Zasedání OV 2023

 

5.1.2024

OV Jamné informuje na možnost podávat návrhy do participativního rozpočtu města Tišnova.

Přihlašovat své nápady můžete od 3.1.2024 do 11.2.2024. Navrhnout projekt může každý starší patnácti let, bez ohledu na místo trvalého bydliště. O tom, které projekty budou z rozpočtu města Tišnova realizovány, rozhodnete Vy. Hlasování se budou moci zúčastnit Tišnováci starší patnácti let s trvalým pobytem.

Více informací na http://tvorime-tisnov.cz/

 

 

 

 

 

 

4.1.2024

Spolek K.R.A.J. informuje, že v Jamném proběhne příští sobotu 13.1.2024 v odpoledních hodinách od 14:00 hod. tradiční Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní Charitou Tišnov.

Po Jamném bude chodit paní Ludmila Suchomelová a tři králové (děti). Pokud Vás nezastihnou doma, kontaktujte prosím paní Ludmilu Suchomelovou, na tel. 721 672 824, a můžete se domluvit na individuálním příspěvku.

Více informací o sbírce a i možnostech zaslání příspěvků online jsou k dispozici na stránkách Oblastí Charity Tišnov https://tisnov.charita.cz/trikralova-sbirka/

Děkujeme za vřelé přijetí koledníků.

 

29.7.2023

Před víkendem začalo plánované bourání části budovy bývalé školy v Jamném – byt pro učitele a kuchyňka. Důvodem byl špatný technický stav této části. Spolu s tím by mělo dojít k stavebním úpravám na chodbě a její přizpůsobení k tomu, aby se v budově školy mohly nadále organizovat společenské a kulturní akce.

Bourací a stavební práce jsou financovány městem Tišnov.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

 

3.2.2023

V Jamném 14.1.2023 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka.

V Jamném se vybralo 7 078 Kč, což je o 9 Kč více než vloni 🙂
Jménem Charity děkujeme všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky.

 

 

6.1.2023

Osadní výbor Jamného Vás informuje, že zasedání OV se budou konat jednou za měsíc, a to vždy první pátek v lichém týdnu vždy od 19:00 na adrese Jamné 28, tedy v letošním roce v tyto dny:

3.2., 3.3., 14.4., 12.5., 9.6., 7.7., 4.8., 1.9., 13.10., 10.11. a 8.12.

 

7.10.2022

Vážení občané Jamného,

dnešního dne se od 19:00 hod. koná schůze, na které se v souvislosti s proběhlými komunálními volbami bude konat hlasování o tom, zda budou

Bednář Oldřich, Kožíková Alena, Navrátil Luboš, Němcová Jana, Němec Pavel, Odehnal Jiří, Procházka Jiří, Riedl Jan, Trnková Ivana

odsouhlaseni jako členové osadního výboru při zastupitelstvu města Tišnov pro další volební období.

Osadní výbor je poradní orgán zastupitelstva města a řeší záležitosti veřejného zájmu v prospěch obyvatel žijících v určité místní částí města.

Mezi aktuální zájmy v Jamném lze zařadit především odkanalizování domů, opravu a odvodňování silnic, údržbu zeleně, opravu budovy bývalé školy, parkování na místních komunikacích a další.

Budeme rádi, pokud přijdete vyjádřit svoji podporu.

Navrženi členové OV Jamné

 

16.8.2022

Vážení občané Jamného,

jak dobře víte, 23. a 24.9.2022 se konají volby do obecních zastupitelstev. Tím pádem v těchto dnech skončí i mandát současného OV Jamné.

Proto žádáme občany s trvalým pobytem v Jamném, kteří by měli zájem pracovat v novém OV pro místní část Jamné, ať se do konce srpna 2022 přihlásí u současného předsedy OV Jamné Jiřího Procházky na tel. 604169082 nebo prochazka.jura@seznam.cz.

Práce spočívá především v pravidelných schůzkách OV, komunikaci s městem Tišnov ohledně záležitostí veřejného zájmu týkajících se Jamného a i ve snaze zajistit pro občany Jamného příjemný život k bydlení.

Z minulých období se osvědčilo 9 členů OV. Proto lze s touto variantou počítat i na další volební období, pokud nové zastupitelstvo města Tišnova o OV bude mít zájem. Pokud o práci v novém OV výboru Jamné projeví zájem více než 9 obyvatel, budou noví členové vybráni v průzkumu obyvatel Jamného.

Upozorňujeme, že v souladu s § 120 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo města Tišnov osadní výbor může zřídit, avšak nemusí. OV má minimálně 3 členy, přičemž počet členů OV určí zastupitelstvo města Tišnov.

S pozdravem,

OV Jamné

 

19.5.2022

OV Jamné informuje o tom, že ve středu 25.5.2022 bude v obci probíhat blokové čištění vozovky.
Prosíme občany o odparkování automobilů a přívěsů z vozovky a případně počítejte s mírným zdržením při průjezdu obcí.

 

26.1.2022

Výsledky Tříkrálové sbírky: výtěžek z Jamného, 7 067 Kč, je dvojnásobný ve srovnání s loňským rokem. Velké díky patří všem organizátorům, koledníkům a všem dárcům.

 

15.11.2021

Jana Němcová informuje o tom, že ve škole stále probíhá výstava fotografií, které byly k nahlédnutí na Starojamenském dni. Pokud si chcete výstavu prohlédnout, domluvte se s Němcovými osobně, nebo na tel. 723 292 656.

 

30.8.2021

V sobotu 4.9. od 16:00 do 18:00 bude v Jamném u bývalé „hasičky“ (vedle školy) probíhat sběr velkého elektroodpadu (lednice, pračky, tv, apod).
Ve stejný den od 16:00 do 17:00 bude probíhat ve škole podepisování nových nájemních smluv na hroby na Unínském hřbitově (viz mail z  29.7.2021).

 

25.8.2021

O víkendu  4. a 5.9.2021 je pořádána akce ,,Za přírodou na svých nohou“ v Hlubokých Dvorech pro děti od 4 do 15 let. Akci organizuje Spolek NaŽivo s podporou MAS Brána Vysočiny, z.s.

20.8.2021

Spolek K.R.A.J. informuje o tom, že 11.9.2021 bude pořádat výlet do Safari parku Dvůr Králové. https://safaripark.cz/
Zájemce prosíme, aby se přihlásili do 27.8. na e-mail prochazka.jura@seznam.cz nebo na tel. 604169082.
Předpokládanou cenu dopravy (do 10.000 Kč) hradí spolek K.R.A.J. Vstupné si hradí každý sám.
Dále informujeme, že v pátek 27.8.2021 od 18:00 bude probíhat sečení trávy u rybníka. A v sobotu 28.8. od 9:00 bude probíhat příprava na akci Táborák. Prosíme všechny o pomoc.

 

22.7.2021

V sobotu 28.8.2021 bude v Jamném probíhat tradiční Jamenský táborák v rámci kterého bude fotbalový turnaj. Týmy se mohou hlásit u Jirky Procházky: prochazka.jura@seznam.cz.

 

2.2.2021

Výsledky Tříkrálové sbírky:
V Jamném se letos vybralo do fyzické kasičky 3 597 Kč.
I přes omezení se podařilo do kasičky vybrat cca 3/4 toho, co vloni (5 048 Kč).
Děkujeme Všem za příspěvky, ať už fyzicky do pokladničky, nebo online.
Také patří velké díky všem, co pomáhali s organizací a propagací.
S pozdravem,
Michal a Ludmila Suchomelovi
 

8.1.2021

Nově bude svoz komunálního odpadu v Jamném probíhat v sudé ÚTERÝ, tj. 1x za 14 dní.
První svoz bude 12.1.2021, potom 26.1.2021, 9.2.2021 apod. Tuto informaci naleznete v kalendáři na stránkách.
 
Změnil se také pytlový sběr plastů a papíru.
Pytlový sběr bude nově sjednocen do jednoho dne. V níže uvedené dny bude svážen jak pytlový sběr papíru (modré pytle), tak pytlový sběr plastu (žluté pytle).
Svoz bude prováděn 1x za 4 týdny, vždy v pátek v termínech: 8.1, 5.2, 5.3, 2.4, 30.4, 28.5, 25.6, 23.7, 20.8, 17.9, 15.10, 12.11, 10. 12. 2021.
Dodržujte prosím zavedené barvy pytlů pro daný odpad. Stále jsou zdarma k dispozici pytle na odpad v budově radnice (max. 50ks na domácnost za rok pro každou komoditu).
V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům
nejlépe večer den před svozem, nejpozději v den svozu do 6:00 hodin ráno.
V případě, že tento termín propásnete, nenechávejte pytle před domem, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu.
Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2020. V pondělí a ve čtvrtek (7:00 – l7:00 hod.), v úterý, středu, pátek (7:00 – l5:00 hod.) a v sobotu (8:00 – l2:00 hod). Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.
K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru
pneumatik.
Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete na odkaze: https://www.eltma.cz/sberna-mista

 

6.1.2021

Vzhledem k současné situaci se letos koledníci z Tříkrálové sbírky nemohou dostavit osobně k vám domů, ale mamka, paní Ludmila Suchomelová, nabízí alternativu.
Na nástěnkách a v příloze naleznete informaci o tom, že zapečetěná oficiální pokladnička od oblastní Charity je umístěna doma u Procházků, č.p. 1. Tam můžete přispívat od 7.1. do 15.1.2021 vždy večer od 17:00 do 19:00. Jakýkoliv příspěvek do této pokladničky bude započítán ve výsledcích sbírky pro Jamné. Můžete si tam také vypůjčit posvěcenou křídu a označit svoje dveře symboly K+M+B 2021 a vzít si letáček (omezené množství), který naleznete i níže.
Další možností je přispět přímo na bankovní účet Charity Tišnov – informace v přiloženém letáku, nebo navštivte stránku www.trikralovasbirka.cz , kde najdete možnosti online platby, dárcovské SMS a navíc si můžete poslechnout tříkrálovou koledu 🙂 Tyto příspěvky nelze přiřadit přímo k Jamnému, ale celkově budou připsány k Charitě Tišnov společně s těmi z pokladničky.
Pokud byste chtěli přispět, ale žádná z možností vám nevyhovuje, kontaktujte prosím mamku, paní Ludmilu Suchomelovou, na tel. 721 672 824, a ona zajistí vyzvednutí vašeho daru a předání do pokladničky.
Děkujeme za pomoc a za Vaše příspěvky.
S pozdravem a koledou,
Michal Suchomel, Ludmila Suchomelová a tři králové 🙂

5.1.2021

Z důvodu vládních omezení je schůzce 8.1.2021 zrušena.

Pokud byste měli něco neodkladného, můžete se obrátit na Jirku Procházku prochazka.jura@seznam.cz.

 

14.12.2020

Ahoj, dobrý den,
pořádáme sbírku nevyužitého zimního oblečení pro lidi na ulici. Také můžete přispět symbolicky darováním části cukroví.
Oblečení budu předávat příští týden brněnské komunitě SantEgidio při kostele sv. Michala v Brně, která chodí pravidelně mezi chudé a lidi bez domova rozdávat jídlo a oblečení, takže se to dostane opravdu k potřebným.
Vybíráme zejména oblečení a boty pro muže.
Pro muže potřebujeme zimní bundy, kalhoty, mikiny, svetry, spodní prádlo, ponožky, rukavice a boty.
Pro ženy spíš jenom rukavice, ponožky, bundy, mikiny a boty.
Oblečení třídit nemusíte. Stačí oblečení a boty zvlášť. Prosím, ať jsou věci vyprané a použitelné.
Dary (oblečení a boty) sbíráme do pondělního večera 21.12. a přineste je prosím k nám na adresu Jamné 32 (vedle školy), Bibiána Boháčová, zvonek na schránce funguje, popř. volejte nebo přes Whatsapp na moje číslo 777 880 883. Jsme doma skoro pořád, klidně zavolejte pro jistotu chvíli předem.
Také můžete přispět darováním cukroví, ovoce a ořechů do vánočních balíčků, které připravuje Farní charita kostela sv. Tomáše v Brně pro staré a opuštěné lidi. Cukroví, ovoce a ořechy sbíráme do tohoto pátku 18.12.
Předvánočnímu úklidu uvnitř i vně zdar 🙂
Děkuji moc za ochotu a podporu tohle vůbec v Jamném rozběhnout 🙂
Bibi

 

12.10.2020

Z důvodu vládních opatření se Starojamneský den konat nebude. Doufejme, že na Barborku se sejdeme u kapličky na zdobení stromečku.

 

7.10.2020

Páteční schůze OV Jamné bude mimořádně bez účasti veřejnosti kvůli vládním opatřením. Pokud máte nějaké požadavky, zašlete je ,prosím, do pátku Jirkovi Procházkovi na mail prochazka.jura@seznam.cz.

 

10.9.2020

V pondělí 14.9.2020 bude u bývalé budovy školy v Jamném probíhat čištění kanálů. Může být částečně omezen provoz.

 

15.8.2020

V Jamném se bude zakládat Spolek. Srdečně všechny zveme na ustanovující schůzi spolku dne 3.10.2020 od 17:00 hodin. Více informací naleznete zde:

Spolek

14.8.2020

Na Hajánkách proběhla prezentace firmy Asio, které se zúčastnili i členové OV Jamné.

V Jamném proběhne 12.9. od 16:00 hodin ve škole schůzka s firmou Asio, na kterou budou pozváni také zástupci města Tišnova.

Do 12.9. navštíví OV Jamné občany s dotazníkem, zdali by se chtěli zapojit do projektu na dotace čističek odpadních vod.

 

15.7.2020

OV Jamné aktuálně projednává možnosti vybudování čistíren odpadních vod, ať už domácích nebo společných.

V sobotu 25.7. od 16:00 se bude na Hajánkách v kulturním domě (nebo před ním) konat přednáška o domácích čistírnách odpadních vod, pro případné použití v naší obci.

 

10.6.2020

Jamenská pouť se bude konat u požární nádrže, bližší informace na stánce http://jamne-tisnov.cz/2020/05/15/jamenska-pout-2020/

 

5.6.2020

O prázdninách budou probíhat vždy v sobotu od 18:00, v termínech 11.7., 25.7., 8.8. a 22.8. komunitní akce u požární nádrže. Bude zajištěn program pro děti a dospělí si mohou zahrát fotbal na hřišti.

 

11.5.2020

Vzhledem k situaci s Covid 19 bude letošní pouť pravděpodobně formou pouťové zábavy u požární nádrže převážně pro obyvatele Jamného (max .100 osob). Program bude upřesněn, ale nebudou v něm vystoupení dětí, ani jiné hromadné akce.

Předběžný termín 27.6.2020 od 16:00.

 

6.4.2020

Páteční schůze (10.4.) OV Jamné se ruší z důvodu nouzového stavu a omezení vycházení.
Pokud byste měli něco neodkladného, můžete se obrátit na Jirku Procházku prochazka.jura@seznam.cz.

 

17.3.2020

Dobrý den, všichni Jameňáci,
dovolte, abych vás všechny v této nelehké době pozdravil a poprosil vás o zachování klidu a trpělivosti. Dávejte prosím na sebe pozor, aby se vám něco nestalo, protože se zavírají i některé ordinace lékařů. Pokud byste měli nějaký problém, neváhejte mě kontaktovat, abychom se mohli spojit s bezpečnostní radou města.
Věřím, že se společně vše brzy zvládne.
S přáním lepších dnů,
předseda OV Jamné, Jiří Procházka

 

28.1.2020

Ve středu 5.2. bude v Jamném probíhat od ranních hodin zápis spotřeby vody v domácnostech.

 

17.1.2020

Dne 11.1.2020 se konala v Jamném Tříkrálová sbírka, její výsledky jsou následující:

2.1.2020

Novinky o svozu odpadu a plastů a poplatky na rok 2020

– svoz plastů bude probíhat dále, ale není za něj už žádná sleva na poplatek. Nově bude svoz probíhat již bez vylepování kódu, na MÚ Vám dají k dispozici jen žluté pytle.

– pro Jamné a místní části se zdražuje poplatek na 560 Kč (po slevě 100 Kč, Tišnov platí 660 Kč)

 

14.10.2019

V sobotu 19.10. od 9:00 proběhne brigáda na úklid školy a okolí. Ve škole se bude uklízet a budou se umývat okna, v okolí školy posečeme trávu a vyřežeme nálety. S sebou si vezměte úklidové pomůcky, hrábě, nůžky na větve apod. Budeme rádi, když nám přijdete pomoci. Občerstvení bude zajištěno 🙂

 

29.9.2019

Provoz v Jamenském kopci bude z důvodu přeložky vodovodního řádu omezen od 7.10.2019 do 30.11.2019. Další informace naleznete v dokumentech:

 

26.9.2019

Přidána fotogalerie z Jamenského táboráku zde.

 

26.8.2019

V sekci Fotogalerie/Videa z Jamného naleznete sestřih akcí v roce 2018 od Luboše Navrátila.

 

25.7.2019

Aktuální teplota vody v nádrži: 24 stupňů.

 

20.7.2019

K dnešnímu dni byla dokončena rekontrukce požární nádrže. Velké díký patří všem dobrovolníkům, kteří zde odpracovali více než 1100 brigádnických hodin!

Nádrž je napuštěna přefiltrovanou vodou z potoka a už se v ní můžeme koupat (na vlastní nebezpečí). Přijďte se zchladit v těchto horkých dnech.

21.5.2019

Po dlouhé pauze konečně pokračují práce na rekonstrukci požární nádrže.

Aktuálně proběhla brigáda na vyčištění a dodělání armatury a požární nádrž je už zabedněná a čeká se na zabetonování.

 

24.4.2019

Byla dokončena stavba zahradního domku u fotbalového hřiště. Celkem se OV Jamné a dobrovolníci sešli na 6-ti brigádách, na kterých se zahradní domek stavěl a natíral. Všem patří velké díky za pomoc! Fotogalerii naleznete zde.

 

22.2.2019

PROVOZ ŠKOLY V JAMNÉM:

Sudé pátky  od 16:00 hod:          hernička a tvoření pro děti i dospělé

Liché pátky  od 16:00 hod:          sousedské posezení, možnost zapůjčení knih, …

     od 19:00 hod:          různé akce dle programu na nástěnkách a                                                                         stránkách www.jamne-tisnov.cz                                                                                         (hry, promítání z dovolené, sportovní aktivity)

Aktuální akce naleznete i v našem kalendáři (kliknutím na událost si otevřete podrobnosti).

7.2.2019

Dopis OV Jamné občanům:

Vážení, vzhledem ke zhoršující se dopravní situaci, mající za následek omezování průjezdu dalších vozidel, a častějším návštěvám městské policie v Jamném z uvedeného důvodu, Vás tímto Osadní výbor Jamné jménem všech občanů Jamného žádá o ohleduplné parkování. Ulice v Jamném jsou velmi úzké a jistě již každý z obyvatel zažil situaci, kdy bylo problematické vyhnout se byť jen pro dvě protijedoucí auta. Proto bychom rádi apelovali na každého řidiče, aby při parkování bral ohled na šířku komunikace, pokud možno ji neblokoval a parkoval mimo ni, např. ve dvoře či za budovou.

4.2.2019

Sledujte Fotogalerii, aktuálně přidáváme zpětně fotky z jednotlivých akcí a komunitní místnosti. Nově také naleznete v pravém menu kalendář, kde budou vyznačeny akce i upozornění.

29.1.2019

V pátek 1.2.2019 bude v Jamném probíhat odečet vodoměrů.

17.1.2019

Přidána fotogalerie z Barborky 2018 a Starojamenského dne 2018, najdete je zde.

11.1.2019

Výtěžky Tříkrálové sbírky, která proběhla v Jamném 6.1.2019.

 

31.12.2018

Svoz odpadu zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s.r.o.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

zůstává v Tišnově a místních částech Jamné, Hájek – Hajánky a Pejškov, nezměněn. Svoz probíhá celoročně. V Tišnově týdně a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov 1x za 14 dní, a to opět vždy v sudém týdnu v předepsaných dnech (viz podrobně na webu města v záložce Úřad – Informace – Komunální služby – Odpady).

 

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ

Bude prováděn 1x za 4 týdny, vždy v úterý v termínech: 1. 1., 29. 1., 26. 2., 26. 3, 23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12., 31. 12. 2018. V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejpozději v den svozu do 6:30 h. V případě, že tento termín propásnete, nedávejte pytle před dům v jiné dny, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu. Pytle Vám zde budou samozřejmě načteny. Nově se bude v roce 2019 vyplácet sleva do výše 50 odevzdaných pytlů za rok. To znamená, že domácnost, která překročí limit 50 odevzdaných pytlů za rok, obdrží slevu za 50 pytlů. I přesto, že tento limit domácnost překročí, tuto službu svozu od domu bude možnost stále využívat, pytle Vám budou i nadále sváženy. Sleva na poplatku za odpad zůstává stejná jako v roce předešlém, tedy 6 Kč za pytel. Dosud neodevzdané QR kódy vydané v roce 2018 samozřejmě budou platit i v roce 2019.

Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2018. V pondělí a ve čtvrtek (7:00 – 17:00 hod.), v úterý, středu, pátek (7:00 – 15:00 hod.) a v sobotu (8:00 – 12:00 hod). Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další. K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik.

Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete na odkazu ZDE.

 

24.11.2018

od 29.11.2018 07:15:00 do 29.11.2018 15:15:00 hod.

Bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do Jamného

 

06.09.2018

Vážení spoluobčané,

  1. a 6.10. 2018 budou probíhat volby do zastupitelstva MÚ Tišnov a současně s nimi bude probíhat výběr členů do Osadního výboru Jamné.

OV Jamné vznikl v červnu 2015, za 3,5 roku se nám podařilo za podpory města Tišnova změnit a vylepšit chod naší obce a zrealizovat následující:

– vyčištění cesty na Kamena

– obnovení cesty od lípy ke studánce

– oprava cesty z uličky k rybníku

– obnovení průjezdnosti Jamenského kopce vyřezáním dřevin zasahujících do vozovky a elektrického vedení

– vyčištění žluté turistické cesty na Šerkovice

– úprava terénu po všech třech bývalých černých skládkách

– rekonstrukce cesty od rybníka na Rohozec

– vybudování fotbalového hřiště

– vybudování studánky a rozšíření turistické trasy ke studánce

– vybudování nového dětského hřiště

– rekonstrukce požární nádrže

– zahájení rekonstrukce školy

– oprava křížku na návsi

– vytvoření naučné stezky Po starých názvech Jamného

– odvodnění polních cest

– vybudování Komunitní místnosti za přispění místních obyvatel

– obnovení funkce knihovny

– záznamy historie Jamného

– oprava kapličky a obnovení zvonění

– obnovení starých společenských tradic a založení nových: Masopust, pálení čarodějnic, pouť, táborák pro děti na ukončení prázdnin a fotbalový turnaj, Starojamenský den, zdobení vánočního stromečku, Silvestr

– pravidelná celková údržba obce

 

 

Pokud chcete přispět do fungování OV Jamné nebo máte jiný názor na činnost OV, máte nyní možnost stát se jeho součástí a realizovat svoje nápady.

Chcete-li se stát členy OV, přihlaste se nejpozději do 16.9.,nejlépe osobně u Jiřího Procházky, případně na e-mailu jamneov@gmail.com. Členem OV Jamné může být pouze osoba, která má trvalý pobyt v Jamném.

Věříme, že Vám budoucnost naší obce není lhostejná.

 

13.3.2018

Město Tišnov oznamuje, že letos nebude přistavovat kontejner na velkoobjemový odpad.

 

„Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Hájek-Hajánky, Pejškov a Jamné,  že se v letošním roce pravidelný mobilní sběr velkoobjemového odpadu neuskuteční. Důvodem je nízká využitelnost tohoto sběru v posledních letech. Občanům města je celoročně přístupný sběrný dvůr, kde mohou odevzdávat nejen velkoobjemový odpad, ale i jiné druhy odpadů jako např. nebezpečný odpad, bioodpad či elektroodpad. Provozní doba sběrného dvora na ul. Wagnerova v Tišnově je od pondělí do soboty (po a čt 7:00 – 17:00; út, st a pá 7:00 – 15:00; so 8:00 – 12:00).

Za velkoobjemový odpad lze považovat odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nelze uložit do vlastních nádob na odpad (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo, aj. Upozorňujeme také, že je přísně zakázané umisťovat jakýkoliv odpad mimo nádoby k tomu určené. Odkládání odpadu mimo určená místa je považováno za černou skládku, občan se tímto dopouští přestupku dle zákona o odpadech a hrozí mu pokuta ve výši až 50 tisíc korun.“

13.3.2018

Silnice II/385 Čebín – průtah – uzavírky

 

Dobrý den, dovolte mi, abych Vás informoval, že firma PORR, která bude realizovat rekonstrukci průtahu (silnice II/385) obcí, požádala v zastoupení společností DoZBos (dopravní značení) Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim o povolení uzavírek a změny provozu po dobu oprav. Pokud bude povolení vydáno, budou stavební práce zahájeny v pondělí 19. března 2018 a předpokládaný harmonogram a systém uzavírek je následující:

 

Stavba bude rozdělena na tři etapy. I. a II. etapa se týká úseku od „Partyzána“ po křižovatku na Malhostovice. Každá etapa bude trvat vždy dva týdny a opravovat se bude jedna polovina silnice. Druhá polovina silnice bude volná pro průjezd vozidel ve směru Brno – Tišnov. Objízdná trasa pro vozidla ve směru z Tišnova na Brno bude vedena přes náves. Třetí etapa (rovněž 14 dní) se bude týkat úseku od „Partyzána“ po křižovatku na Tišnov/Drásov. V tomto místě bude opravována celá komunikace a provoz bude řízen semaforem.

 

Současně s opravou silnice bude probíhat i oprava přilehlých chodníků.

 

Případné další informace o průběhu stavby se budu snažit operativně zveřejňovat na internetových stránkách obce – www.obec-cebin.cz.

6.1.2018

Pro zájemce je možno založit emailovou schránku (jmeno@jamne-tisnov.cz)

kontakt pro založení riedl@jamne-tisnov.cz

29.12.2017

Svoz odpadu v roce 2018
Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s.r.o.
Svoz směsného komunálního odpadu zůstává v Tišnově a místních částí Jamné a Pejškov, nezměněn. Svoz probíhá celoročně. V Tišnově týdně a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov 1x za 14 dní, a to opět vždy v sudém týdnu v předepsaných dnech (viz. podrobně na webu města). http://tišnov.cz

Pytlový sběr plastů bude prováděn 1x za 4 týdny, nově vždy v úterý v termínech: 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11. a 4.12. 2018. V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejpozději v den svozu do 6:30 h. V případě, že tento termín z různých důvodů propásnete, nedávejte pytle před dům v jiných dnech, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu. Od 1.1. 2018 budou postupně nahrazeny čárové kódy kvalitnějšími QR kódy z lepšího materiálu, který mráz či déšť nepoškodí. První čtvrtletí, tedy do konce března, bude možné odevzdávat současně pytle s čárovými kódy i QR kódy. Nové QR kódy si občané mohou vyzvednout již od ledna na Odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov.
Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2017. V pondělí a ve čtvrtek
(7:00 – l7:00 hod.), v úterý, středu, pátek (7:00 – l5:00 hod.) a v sobotu (8:00 – l2:00 hod). Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další. K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte přednostně pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik.

 

22.11.2016

Na našich stránkách jsem zprovoznil fotogalerii. Postupně budu přidávat fotky z minulých akcí. 1. fotky jsou v akci Starojamenský den. Michal Suchomel

 

14.11.2016

Klub Českých Turistů, odbor Tišnov , pořádá v sobotu, dne 26.11.2016  vycházku po okruhu “ Po starých názvech Jamného“ . Sraz je ve 13,00 hod u křížku, na  rozcestí žluté a zelené značky.  Délka vycházky nepřesáhne 7 km.   Za KČT Zdena Riedlová

 

19.10.2016

Stezka po starých názvech Jamného

 

V Jamném a jeho okolí je spousta starých místních názvů, které už ale současná generace téměř nezná. Proto se Osadní výbor Jamné rozhodl tyto názvy obnovit. Během několika měsíců celé dílo postupně vznikalo.

Nejprve bylo nutné zavzpomínat nad turistickými, katastrálními i starými mapami a upřesnit názvy daných lokalit. Někteří z nás znali například Rejholec, jiní říkali Réholec nebo Na Rejholcu, nebo Padělek, Padělky či Na Padělku, Na Padělcích. Tudíž bylo nutné vybrat nejčastější pojmenování nehledě na spisovnost. Některé názvy lokalit jsou klasické jako Humna, U rybníka, Skalka, jiné jsou dosti kuriózní, například Posraná zmola nebo Na Devítníku. Také se stejným lokalitám říkalo více názvy a některá pojmenování se třeba i přesouvala, ale postupně jsme všechny lokality specifikovali a doufejme, že správně.

Dalším krokem bylo rozmyslet, kudy stezka povede a kde budou jednotlivá návěstí a ukazatele. Vybrali jsme okruh okolo Jamného a názvy jsme postupně zakreslovali do mapy, ta se vytiskla ve velkém formátu a je umístěna na začátku stezky. Podle plánku pak místní truhlář vyrobil dřevěné ukazatele a cedulky a vyřezal do nich názvy lokalit. Všechny cedulky se potom u kováře opálily a vynikly tak jedinečné rysy dřeva. Aby nám stezka vydržela dlouhá léta, konzervovali jsme dřevo olejem.

Nakonec zbývalo už jen rozmístit cedulky po stezce. Brigáda proběhla symbolicky 1.10.2016 a členové Osadního výboru spolu s dalšími obyvateli rozvěsili ukazatele po stezce a na začátku stezky usadili rozcestník ze samorostu. Stezka bude oficiálně otevřena 28.10.2016 na Starojamenském dni.

jamensky-okruh_1

 

 

 

 

.